• Charitable Organization Kharkov Samaritans
  • Charitable Organization Kharkov Samaritans
  • Charitable Organization Kharkov Samaritans
  • Charitable Organization Kharkov Samaritans
  • Charitable Organization Kharkov Samaritans
  • Charitable Organization Kharkov Samaritans
samarit.tk
Our Volunteers

«Действующие проекты»

Проєкт з надання допомоги постраждалим внаслідок війни особам в Україні

 За фінансування Міністерства закордонних справ Німеччини Громадська Організація Спілка Самаритян України Київське об’єднання (далі – ССУ) реалізує в Україні проєкт з надання допомоги постраждалим внаслідок війни особам в Україні. У Харківській області імплементуючим партнером є Благодійна організація «Харківські Самаритяни».

Проєкт передбачає надання зазначеним громадянам психосоціальної підтримки, яка включатиме надання натуральної та психологічної допомоги. Враховуючи статистичні дані негативного впливу війни на морально-психологічний стан громадян, наданню психологічної допомоги приділятиметься особлива увага.

 

Щодо бенефіціарів проєкту.

Проєкт передбачає надання психосоціальної підтримки дітям (до 18 років), дорослим (18-59 років включно) та літнім людям (від 60 років), у тому числі людям з інвалідністю кожної зазначеної вікової категорії.

Суворої процедури відбору отримувачів не передбачається.

Будь-яка постраждала від війни людина, яка проживає або тимчасово перебуває в місті Києві, Київській області, місті Харкові, Харківській області, місті Чернігові, Чернігівській області, місті Кременчук, місті Лубни, Полтавській області може звернутися до ССУ для отримання психологічної підтримки та/або базової медичної допомоги, та/або екстреної соціальної допомоги.

Водночас пріоритет може надаватися людям, що належать до вразливих категорій: ВПО, особи, що втратили родичів або житло, особи, що пережили гострі психотравмуючі події, багатодітні родини, особи з інвалідністю, особи, що здійснюють догляд за важкохворими родичами, люди, що зазнали насилля, одинокі жінки або чоловіки, які виховують дитину самотужки, особи, що повернулися з евакуації, люди, що втратили доходи та джерела до існування, інші категорії осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Особливої підтримки потребують люди з інвалідністю або обмеженою мобільністю усіх вікових груп, а також люди, що потребують стороннього догляду, оскільки вони в значній мірі або повністю залежні від допомоги інших – не мають можливості у разі небезпеки самостійно евакуюватися чи переміститися в укриття, не можуть самостійно забезпечити собі життєві основи.

Особливого захисту також потребують діти, психіка яких знаходиться у стані розвитку та формування, а психотравмуючі події можуть мати негативні наслідки на усе подальше життя. До того ж, діти залежні від дорослих та сторонньої допомоги.

В цьому контексті можна виділити й вчителів (педагогічних працівників) як категорію, що потребує особливої уваги, оскільки від їхнього психоемоційного стану, опанованим технікам поводження з дітьми у кризових ситуаціях значною мірою залежить психологічний добробут дітей.

 

Щодо індивідуального підходу до надання психосоціальної підтримки.

З огляду на різноплановість категорій, що потребують особливої підтримки, у проєкті заплановані окремі заходи для кожної з них: психосоціальна підтримка вдома, інклюзивні групові заняття, організація виїзного дитячого відпочинку, тренінги для вчителів / педагогічних працівників).

Запланований комплекс заходів охоплює усі вікові групи обох статей.

Поряд із психологічною складовою, яка має на меті покращення психічного здоров’я отримувачів, заняття з психосоціальної підтримки у більшості випадків мають тематичний зміст, який варіюється психологами та соціальними працівниками в залежності від статі, віку, вподобань та
здібностей бенефіціарів тощо.

Особливі потреби та здібності враховуються фахівцями ССУ безпосередньо під час планування конкретних занять для певної цільової групи (з урахуванням фізичного та психологічного стану учасників).

Для людей з інвалідністю (у тому числі дітей з інвалідністю) передбачено окремий підхід та комплекс заходів, який забезпечує їм доступ до отримання психосоціальної підтримки в індивідуальній формі вдома, але водночас не виключає можливості участі у заходах в груповій формі, що значно сприяє їх соціалізації.

ССУ має гарний досвід залучення бенефіціарів з інвалідністю до інклюзивних групових занять у центрі «Особлива дитина». Подібні центри створюватимуться у всіх вище зазначених регіонах імплементації проєкту.

Індивідуальні спеціалізовані заняття, за бажанням, також пропонуватимуться людям, що зазнали фізичного, сексуального або інших видів насильства, у тому числі насильство вдома або пов’язане з війною.

 

Щодо досвіду та позитивного іміджу ССУ.

Досвід роботи свідчить про те, що людина, яка відчуває значне погіршення психологічного стану, не усвідомлює, що може звернутися за допомогою до фахівців, або має психологічні перешкоди, які утримують її від такого кроку.

У осіб, які потребують допомоги та у батьків дітей, які потребують психосоціальної підтримки на початку співпраці можуть виникати труднощі через відсутність довіри до малознайомих людей.

Основним кроком для подолання такої ситуації є багаторічний позитивний досвід та імідж ССУ, її впізнаваність, всебічне інформування бенефіціарів, а також майстерність спілкування та доброзичливість співробітників, які надають психосоціальну підтримку.

В теперішніх нелегких, часто кризових умовах величезне значення має надання екстреної соціальної допомоги, тобто швидке й небюрократичне задоволення базової життєвої потреби людини (наприклад: надання продуктів харчування, засобів догляду, засобів гігієни, життєво необхідного медикаменту тощо).

 

Iнформацію (щодо психологічної допомоги) можно отримати в робочі дні з 10-00 до 16-00 за телефонами:

+38 050 723 7003

+38 098 723 7003

Надіслати заявку на участь у програмі підтримки можна за електронною адресою: kharkiv.samar@gmail.com.

 

Адреса Центру: м.Харків, пр.Науки, 45-Б, к.5.